ELM DÜŞƏRGƏLƏRİ
ROBOTİKS
MÜHƏNDİSLİK
PROQRAMLAŞDIRMA
RƏQƏMSAL İNCƏSƏNƏT

MISSIYA

PRİMA

YAŞ QRUPU

5-7

MISSIYA

ALTA

YAŞ QRUPU

8-11

MISSIYA

ULTİMA

YAŞ QRUPU

12-15

MISSIYA

PRİMA

YAŞ QRUPU

5-7

MISSIYA

ALTA

YAŞ QRUPU

8-11

MISSIYA

ULTİMA

YAŞ QRUPU

12-15

Haqqımızda

Rəsmi tədris proqramı

100%

Dərslərin keçirilmə dili

3+

Tədris məkanları

10+

Biznes tərəfdaş sayı

20+

Təlimçilərimiz ilə tanış olun

Təhsil resurlarımız