BÜTÜN KURSLAR
ROBOT TEXNOLOGIYALARI
MÜHƏNDİSLİK
PROQRAMLAŞDIRMA
RƏQƏMSAL İNCƏSƏNƏT

MİSSİYA

PRİMA

YAŞ QRUPU

5-7

MİSSİYA

ALTA

YAŞ QRUPU

8-11

MİSSİYA

ULTİMA

YAŞ QRUPU

12-15

MİSSİYA

PRİMA

YAŞ QRUPU

5-7

MİSSİYA

ALTA

YAŞ QRUPU

8-11

MİSSİYA

ULTİMA

YAŞ QRUPU

12-15

Təlimçilərimizlə tanış olun

Rəylər

Tərəfdaşlarımız