Robot Texnologiyaları

Şagirdlər verilmiş detallar, motorlar, mikrokontrollər və sensorlardan istifadə edərək öz proqramlaşdırıla bilən robotlarını qururlar. Hər bir robot gündəlik həyatımızda qarşılaşa biləcəyimiz və ya qlobal problemlərin həll yolu olaraq düşünülür. Bu robotlar vasitəsilə şagirdlər həm qlobal problemlərlə tanış olacaq, həm də proqramlaşdırmanın əsas anlayışlarını öyrənəcəklər.