Kurs:
Robot Texnologiyaları
Müddət:
3 və ya 5 ay
Əsas mövzular:
Motor, Ekran və Səs kimi əsas bloklar; Dövriyyə, gözləmə və başlama kimi proqramlaşdırma blokları; Tarazlıq və Hərəkət sensorlarının istifadəsi
Yaş:
Prima (5-7)

WeDo 2.0

Şagirdlər verilmiş detallar, mühərriklər, mikroidarəedici və sensorlardan istifadə edərək öz proqramlaşdırılabilən robotlarını quraşdırırlar. Hər bir robot gündəlik həyatımızda qarşılaşa biləcəyimiz və ya qlobal problemlərin həll yolu olaraq düşünülür. Dərslər blok proqramlaşdırma ilə tədris olunur.