Rəqəmsal İncəsənət

3D qələmlər və 3D modelləşdirmə proqramları ilə keçirilən Rəqəmsal İncəsənət dərslərində şagirdlərin yaradıcılıq, dizayn və analiz qabiliyyəti formalaşır. Rəqəmsal İncəsənət dərslərində şagirdlər müxtəlif təbiət hadisələrinə həll yolları, mexanizmlər, memarlıq abidələri və təxəyyülərinə uyğun 3D fiqurlar yaradır, bu fiqurları fəzada təsəvvür edib onlarla animasiya yaratmağı öyrənirlər.

Robot Texnologiyaları
Mühəndislik
Proqramlaşdırma
Rəqəmsal İncəsənət

Prima (5-7)

Alta (8-11)

Ultima (12-15)