Kurs:
Robot Texnologiyaları
Müddət:
4 və ya 6 ay
Əsas mövzular:
Hərəkət blokları; Dövriyyələr Şərti; ifadələr Dəyişənlər; Funksiyalar; Ekran, səs, rəng blokları; Toxunuş, məsafə, rəng, işıq, hərəkət, tarazlıq, temperatur sensorları
Yaş:
Alta (8-11)

EV3

Şagirdlər Marsda missiyalar yerinə yetirmək üçün Mars rover robotunu yığır və proqram yazaraq ona əmrlər verirlər. Məsafə, toxunma, rəng, işıq, tarazlıq və digər sensorlar vasitəsilə şagirdlər məlumatın mübadilə olunmasını və proqramlaşdırmanın əsas anlayışlarını öyrənirlər. Dərslər həm blok, həm də mətn proqramlaşdırması ilə tədris olunur.