Kurs:
Proqramlaşdırma
Müddət:
4 ay
Əsas mövzular:
micro:bit, Minecraft: Education Edition, Polyup, Python Turtle, C/C++
Yaş:
Ultima (12-15)

CodePRO

Şagirdlər 8 fərqli proqramlaşdırma üsulu ilə blok və mətn əsaslı proqramlaşdırmanı dərindən öyrənir və praktiki tətbiq edirlər. Bu dərslər şagirdlərə riyazi və məntiqi düşünmə, xəyal gücünü genişləndirmə və internetdən faydalı şəkildə istifadə etmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir. Kursun sonunda şagirdlər verilmiş məsələləri sərbəst şəkildə analiz və həll edə biləcək, animasiya və sadə oyunlar yaratma bacarıqlarına malik olacaqlar.